האם קנאביס לשימוש עצמי הולך להיות חוקי במדינת ישראל?

לגליזציה של קנאביס בישראל

צוות בין משרדי בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה הגיש היום את מסקנות הבדיקה לשר המשפטים אבי ניסנקורן לקידום חקיקה בנושא.
לדעת רוב חברי הצוות הפיכת השימוש בקנאביס לשימוש עצמי לחוקי תמנע את הסיכונים הבריאותיים הקיימים הנובעים מהעדר פיקוח, תסדיר את השוק לכל אורך שרשת האספקה שלו ותמנע את מעורבות השוק השחור וגורמים עברייניים בשוק.
הדו”ח שהוגש ע”י חבריי הצוות ממליץ לבטל את האיסור הפלילי על שימוש עצמי בקנאביס כפי שהוא קיים כיום בפקודת הסמים.

במסיבת עיתונאים שנערכה ביום חמישי (12/11/2020) שר המשפטים אבי ניסנקורן הציג את מסקנות הצוות הבין-משרדי ואף אמר “יש החלטה ללכת לכיוון של לגליזציה של תחום הקנאביס בתוך תשעה חודשים”.
הוא הוסיף ואמר “לאור מצב הצריכה בפועל בישראל, הגיעה העת להתקדם בצורה אחראית שמשמרת את האיזון בין הבריאות והזכות של אדם להשתמש בקנאביס”.

קנאביס לשימוש עצמי מגיל 21

על פי המלצות הוועדה קנייה ומכירה של מוצרי קנאביס תתבצע רק בחנויות מורשות ולצרכנים מגיל 21 ומעלה.
הקנייה תותר רק עם הזדהות באמצעות תעודת זהות.
יחול איסור על הכנסה או הוצאה של קנאביס מגבולות ישראל.
יכול איסור פרסום קנאביס ומוצריו, ואיסור על אריזות בעיצוב אטרקטיבי לצעירים.
השימוש העצמי בקנאביס יותר אך עדיין תהיה אכיפה וענישה במקרים של הפרות חוק ע”י מפיצים, מוכרים ומגדלים.
בשלב הראשון השימוש יאסר במקומות ציבוריים ויותר אך ורק לשימוש ביתי.
הצוות ממליץ לפעול בחינוך והסברה בכדי למנוע שימוש נרחב בקנאביס באוכלוסיה ובקרב משתמשים חדשים.

“בשלב ראשון זה יהיה לשימוש ביתי בלבד. המכירה והגידול יהיו רק על ידי גורמים מורשים”, הוסיף ניסנקורן.
“תהיה השקעה בחינוך, הסברה, אכיפה וענישה של מי שמפר את החוק, והכוונה היא לא למשתמשים – אלא למפיצים, למוכרים ולמגדלים”.
עוד לדבריו, “הצוות המליץ שניתן יהיה לעשות שימוש בקנאביס בצורה חוקית מגיל 21, ואנחנו ניצור חסמים ודרכים שיאפשרו ויבטיחו שמתחת לגיל הזה לא יהיה שימוש”.
את דו”ח הוועדה ניתן לקרוא כאן