בעמוד זה תמצאו את המחקרים והסקירות המדעיות הכי עדכניות בנושא הקנאביס.
הקישורים בעמוד זה מחולקים לחלק של סקירות מדעיות וחלק של מחקרים קליניים.
סקירה מדעית זו דרך מעולה להתרשם מהממצאים החדשים שמתגלים במחקרים השונים.

סקירות מדעיות בתחום הקנאביס

להלן עשרת הסקירות המדעיות הכי עדכניות לשנת 2020

 • מאת Lauren Ayala
  CONCLUSIONS: Further research is needed to validate assessments for spasticity in children younger than two years. Conditional recommendations can be made for botulinum toxin-A and radial extracorporeal shock wave therapy based on low level of evidence to reduce spasticity in children aged less than two years.
 • מאת Kelly Tanner
  CONCLUSIONS: Further research is needed to validate affordable and feasible sleep assessments compared to polysomnography as the reference standard. In the absence of diagnosis-specific evidence of safety and efficacy of sleep interventions specific to young children with CP, it is conditionally recommended that clinicians follow guidelines for safe sleep interventions for typically developing children.
 • מאת Christopher G S Gilmartin
  CONCLUSION: Pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions exist between cannabidiol and ASMs. The cytochrome p450 system in particular has been implicated in pharmacokinetic interactions, although not exclusively. The existing literature is limited for some ASMs by studies having relatively small cohorts. As increasing numbers of patients use cannabidiol, specialists need to monitor closely for interactions clinically and […]
 • מאת T Jordan Walter
  Bipolar disorder (BD) and cannabis use are highly comorbid and are each associated with cognitive impairment. Given the prevalence of cannabis use in people with BD, it is important to understand whether the two interact to impact cognitive function. We performed a systematic scoping review to determine what is currently known in this field. We […]
 • מאת Erinn C Cameron
  CONCLUSION: Although the critically reviewed studies superficially suggest that medical cannabis is a safe and effective treatment for fibromyalgia pain, serious methodological limitations prevent a definitive conclusion regarding the use of cannabinoids for pain management in fibromyalgia patients at this time.
 • מאת Crist N Filer
  Renewed and sustained Cannabis chemistry exploration was initiated by Roger Adams at the University of Illinois Chemistry Department with cooperation from the Treasury Department Narcotics Laboratory in the early 1940's. This partnership and time investment by both parties made practical sense. Adams was able to explore natural products chemistry and the Narcotics Laboratory began to […]
 • מאת Rabia Khan
  CONCLUSION: CBD and CBD-containing compounds such as nabiximols were helpful in alleviating symptoms of cannabis-related disorders, schizophrenia, social anxiety disorder, and comorbidities of ASD, and ADHD with moderate recommendation. However, there is weaker evidence for insomnia, anxiety, bipolar disorder, posttraumatic stress disorder, and Tourette syndrome. The evidence for the use of CBD and CBD-containing compounds […]
 • מאת Lilach Zadik-Weiss
  With the improvement in modern medicine, the world's human and feline (Felis catus, the domestic cat) population is aging. As the population grows older, there is an increase of age-related diseases, such as Alzheimer's disease in humans and feline cognitive dysfunction in felines, which shares many similarities with Alzheimer's disease. They both result in cognitive […]
 • מאת Matt Reid
  CONCLUSION: This substantial coverage of the literature indicates the lived experience of a post-prohibition society is not the same as a one where cannabis is normalized. Individuals working with those who use cannabis should not assume stigmas have disappeared, especially since cannabis stigmas often intersect with other sources of social inequality. While a comprehensive discussion […]
 • מאת Nicholas Chadi
  The rapid emergence of youth vaping has completely changed the landscape of adolescent substance use in Canada and has become a pressing public health issue of our time. While nicotine remains the most common substance encountered in vaping devices, cannabis vaping is now reported by one-third of youth who vape. Though cannabis vaping is thought […]

מחקרים קליניים, מטה אנליזות ומחקרים מבוקרים בנושא קנאביס

עשרת המחקרים הכי עדכניים לשנת 2020 בנושא קנאביס. מדובר במחקרים מהסוג של מחקרים קליניים, מטה אנליזות ומחקרים מבוקרים