על פי מידע באתר של KLBD נטען כי היא הסוכנות למתן אישורי כשרות הגדולה ביותר באירופה והחמישית בגודלה בעולם.
הסוכנות מוכרת בעיקר באמצעות הלוגו שלה המכובד בקרב יצרנים ולקוחות מכל רחבי העולם.
KLBD מספקת אישורי כשרות עבור כ-40,000 מרכיבים ומעל ל3,500 מוצרי מזון שונים.
שם הקיצור KLBD הוא עבור Kashrut Division of the London Beth Din.
זאת אומרת שהכשרות היא של בית הדין הרבני של לונדון בהנהגתו של הדיין מנחם גלאיי.
מטה הסוכנות נמצא בלונדון ולה נציגים בכל רחבי העולם.
פרובקאן (Provacan) הוא מותג מוצרי הCBD הראשון אשר קיבל אישור כשרות מבית הדין הרבני בלונדון.
מידע נוסף ניתן לקרוא באתר הסוכנות https://www.klbdkosher.org/