LOVE HEMP הוא שם המותג של מוצרי CBD של חברה אנגלית אשר נוסדה בשנת 2015 ע”י 2 מייסדים.
בשנת 2019 נרכשה LOVE HEMP ע”י חברת השקעות בקנאביס רפואי World High Life בסכום של כ-11.23 מיליון דולר.
החברה מייצרת מגוון רחב של מוצרים כגון: שמני CBD בספקטרום מלא, משחות וקרמים עם CBD, נוזלי אידוי עם CBD ואדיבלס (מזונות עם תיסוף של CBD).
החברה מתמקדת בשיווק בעיקר לשוק האנגלי ולשוק האירופאי.
על פי הצהרות החברה כל מוצרי הCBD הם מוצרים שעשויים מתמציות קנאביס בספקטרום מלא אשר הופקו מצמחי המפ דלים ב-THC.
LOVE HEMP מצהירים כי צמחי ההמפ המשמשים לייצור מוצריהם הוא טבעי, אורגני, נקי מחומרי הדברה, דשנים כימים וללא כל הורמוני גדילה מכל סוג שהוא.
לאתר החברה: https://love-hemp.com/

מוצרי ה-CBD של Love hemp

מוצרים של Love Hemp באתר